Zebra Hotel, Masaka, Uganda
(0481) 420936(0481) 420936
+256 772 425658+256 772 425658

Zebra Hotel, Masaka