Rwenzori International Hotel Ltd, Plot 1/3 Mbogo Road, Kasese,uganda
(048) 3444148(048) 3444148
+256 782 282008 / +256 772 462783+256 782 282008 / +256 772 462783
(048) 3444147

Rwenzori International Hotel Ltd, Plot 1/3 Mbogo Road, Kasese