Masindi Hotel, 22-34 Butiaba Road, Masindi, Uganda

Masindi Hotel, 22-34 Butiaba Road, Masindi